Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie należy do najlepszych polskich uczelni technicznych. Od ponad 90 lat kształci studentów na najwyższym poziomie, o czym może świadczyć zainteresowanie pracodawców krajowych i zagranicznych naszymi absolwentami. Obecnie AGH kształci ok. 39 tysięcy studentów na studiach I, II i III stopnia na 16 wydziałach. Studenci zdobywają kwalifikacje na 54 kierunkach w ponad 200 specjalnościach. 

Uczelnia prowadzi szeroką współpracę naukowo-badawczą z wieloma krajami na różnych kontynentach oraz z licznymi przedsiębiorstwami, organami administracji państwowej i samorządowej. Systematycznie unowocześnia i rozbudowuje swoją bazę dydaktyczną, laboratoryjną i socjalną.

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu jest kontynuatorem kształcenia kadr inżynierskich dla potrzeb wiertnictwa i kopalnictwa naftowego rozpoczętej na Wydziale Górniczym. Już w 1923 roku powołano Katedrę Wiertnictwa i Eksploatacji Nafty. Dalszy rozwój działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej zaowocował powołaniem Wydziału Wiertniczo-Naftowego 12 lipca 1967 roku przez Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. Ostatnio w ocenie parametrycznej jednostek naukowych Wydział został zakwalifikowany do kategorii „A”.