Przewodniczący Komitetu: prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski
Z-ca przewodniczącego ds. naukowych: prof. dr hab. inż. Stanisław Rychlicki
Z-ca przewodniczącego ds. organizacyjnych: dr inż. Jan Artymiuk
Z-ca przewodniczącego ds. ogólnych: dr inż. Aleksandra Jamrozik
Z-ca przewodniczącego ds. finansowych: dr inż. Piotr Kosowski 

Członkowie:
mgr inż. Elżbieta Lis , mgr inż. Marcin Maciaszek, mgr inż. Michał Maruta, mgr inż. Justyna Polańska, mgr inż. Krzysztof Polański, mgr inż. Iwona Szlązak, mgr inż. Zbigniew Sztymar, mgr inż. Robert Ślizień, mgr inż. Tomasz Włodek, dr Sławomir Wysocki, mgr inż. Paweł Zardzewiały.